Fácense queimadas enxebres.
Fácense en galego enxebre, castrapo e outras linguas vernáculas.
Probada experiencia. Carnét auténtico de queimador.
Emprégase oruxo e augardente de alta calidade.

  > Conxuro orixinal
> Carnet de queimador
> Aparellos e meigallo
s
> Responsibilidades
> Efectos secundarios
> Outros queimadores
> Documentación

>Fogar de Santiso
>Galicia Encantada
>Lendas galegas
Galería
**Condicións para o desenrolo***

1.- Mínimo 12 persoas
2.- Mínimo 1 hora
3.- Exíxese seriedade
4.- Sómentes pola noite
5.- Débese facer nun sitio idóneo
6.- Débese levar roupa interior
7.- Os homes deben ir ben axeitados
8.- Rapaces menores de 12 anos non poden
9.- Persoas con marcapasos non deben
10.- Suprímese en caso de choiva
11.- Non se cobran cartos